logo

satisfaction guaranteed

Pay by Paypal

Pay by PayPal: THB.

Testimonials

Visitors

มี 175 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นโยบายและการรับประกัน

Intellectual Property Rights

งานทุกชิ้นที่เราได้รับจากลูกค้าผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกทำลายออกจากระบบงานหลังจากให้บริการไปแล้ว 1 เดือน เรามีความเชื่อว่างานทุกเขียนทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน เราในฐานะผู้ตรวจสอบงานจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ใช้บริการทุกท่านจึงสบายใจได้ว่า จะไม่มีงานของท่านถูกเปิดเผย

 

Satisfaction Guarantee

งานทุกชิ้นที่เราตรวจสอบและแก้ไข เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะให้ได้มาตรฐานที่สุด และเรายินดีให้บริการปรับแก้ฟรีภายในระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการรับงาน โดยสามารถแจ้งมาหาเราโดยตรงที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เราจะตรวจสอบและแจ้งให้ทราบว่าจะปรับแก้ตรงไหนอย่างไรบ้าง แต่หากผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น ทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

Proofreader and Editor Team

คำติชมจากลูกค้าในต่างประเทศ

Testimonials

Sirijitt
2016-12-20, 07:26
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ...
rainny hanok
2016-12-13, 20:13
ได้รับแล้วนะคะ ขอบคุณมากคะ เดี๋ยวโอกาสหน้าจะใช้บริการใหม่นะคะ...
Ammar
2016-11-06, 00:02
Dear all,


I checked the plagiarism rate and the software reported 1 % this is amazing rate. Also I read it all word by word I found it perfect wo...